Zaizo sun ngvammo mo

景颇美食图

时间:2020-10-16 09:21:47

  Mingmau kung ma Jinda sinlin fahai nungzhung ga e yoso banbo yo Zaizo zangseng layvum pong dvo agvo, xi datbung lvo ma wuwu gveq, ahu ahu sun zhaq ge gai agvo.(Xang Kongno)