Jinghpo hpaji景颇文化

Masha Nkau

有些人

时间:2020-11-13 10:34:29 来源:德宏团结报

 Masha Nkau

 Lahto Zau Gyon

 Masha nkau si mat sai

 Raitim shi myit no gyin nga ai

 Masha nkau no hkrung nga ai

 Raitim shi myit si mat sai

 Masha nkau

 Masha wa a shingma e jon nna

 Aga! Ngai nde hkik hkam ai! nga

 Masha nkau

 Tinang a hkum hpe gum shanyem nna

 Mung shawa a gumra tai

 Masha nkau

 Lungpa hta mying tok shakap ton da nna

 Htani htana grin nga na nga

 Masha nkau

 Tsingdu tsingman tai nna

 Ginding aga hpe mon sumli ya

 Masha nkau hkrung nga yang

 Masha kaga n mai pra

 Masha nkau pra nga yang

 Masha lo malo hpe ngui pyo let pra nga shangun

 Mung masha hpe jon ai wa

 Mung masha e ari jo ai hkrum sha na

 Mung masha a Nga gumra tai ai wa

 Mung shawa shi hpe prat ningsang matsing nga na

 Lupba hta mying tok bang ton ai wa

 Shi a moimang grau yat loi mat na