yvumsing laige yu ra e sanghi gvam

改变自己的第一步

时间:2020-05-08 09:21:53 来源:德宏团结报载瓦文

  Subve nang ri zhe aging zhang nang gi zhe shigut ra le;Subve nang ri zhe rvoimyving zhang nang gi loqzo ko zuitoq shit ra le;Byuze nyi dvo e lazhvum gi zoshuq wutbu wutme amyung qo za angvut,myit mijau jang mu nang awam gvut e mu e gvut toq,byuze laiwu e qo lvoqkum myo gvut zhang sheq subve ri daijvo ra “Mvomyi ”lawo le. (Mugvai)