Zhungshan mauwa Wuzhongbu bang wa zung je bve ri wuiwum mirop shui gam mvoq agvo

中山民兵开展山洪灾害演练

时间:2017-08-31 10:40:20

  Zhungshan mauwa Wuzhongbu bang xi jiro, wa zung je bve ri wuiwum mirop gam, mirop hui zhang kadong pang ra kadong gvut ra e shui gvut mvoq zhvam wu bigvo.