yi< xU; do: pL新闻动态

Ye:-cy xe, kw yi. jU lu: ho, m xU: wu do> le m

盈江“6·25”洪灾致昔马损失近千万

时间:2019-08-12 10:23:40 来源:德宏团结报傈僳文

  bA pL do: 6 v. 22 nyi T po<] ye:-cy xe, xi-m> cE< kw mu v. d: m v. l si] yi. jU: lu: ho m xU: wu do leo] w. zL ny 6 v. 25 nyi m go Ti nyi kw] nE< nE<; m 30 hL. nA<; kw yi. jy ny 2 mi. m: FI jU: tu l.o} 6 v. 27 nyi 5 jU, kw CI l TA] Ti cE, lE<; yi. jy jU: l m kw be KL> lL yA; m a jU: ny 1 tu 16 vi.] 4 tu 6 vy. 89 ro jo] fai, 4 tu 9 vy. 72 mL; mu> m> z: wo mi. ny a jU: ho, py> le gu.o] p> xy; vi. 7 vi. ho, py> le si] TE m kw be PU: L Pi; ye m a jU ny 8 vy. 71 mL; Kw< m: FI kw CI ye lo} xU: wu TE m do: le k< nA] xi-m> cE, ny ni, F l Fo. B; zi; si] FO. cyu, w: cyu me ye tu jeo] fai, k< nA ny n> tA< r> mo n, m ye me m: n: n: ye ji. le si] p> xy; bu sA; my be hw: go dE: pao: me te, te<; ye m kw be] yi. jU: lu: ho m xU: wu kw KL. lL yA; su tA< yi, pu>] z. Pu pL> gL nyi be ye kD lo} 6 v. 27 nyi TA] ye:-cy xe, wui xu ci, Tao:-ci,-Fe. ny xi-m> kw CI ye si] yi. jU: lu: ho, m xU: wu C: lo< nyi kD lo} TE m b. xU> ny] TE go po< m FO. cyu, w: cyu, me a> li> be ye n, m te, te<; j: gL t< kD lo} a mL Ti cE, lE<; su ny yi< zL sA; TU; si] z: wo rE z: me ye ty< Vo}