yi< xU; do: pL新闻动态

QTi pL< Ti cE,qm gw. zE. zi; du ny mu,-fe kw Ku. zi; kDo

“一带一路”缅甸经济发展论坛在木姐举行

时间:2018-09-28 11:20:18 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: Qti pL< Ti cE,qme-te, PU: L gw> l me gw. zE. zi; du ny 9 v. 22 nA; nA TA mu-fe, kw Ku. zi; kDo} TE Ti hw, m gw. zE. zi; du ny tD:-ho cLu L. lA: t> lA: Ko m x. hui,] me-te, m,-tD:-lD: kw m x> wu, tai, pyo] me-te, mD:-k. ci> ce> hui, be me> co> j lA: Ko me ye m xe: hui, su le Ti le, ye tu l m V. lo] TE Ti hw, m zi; du ny] Ti ni, Ti w be sA; TU si co> me> nyi: CE: kw m PU: L: L. lA; t> lA; Ko me] nyi: CE su xE: j lA; Ko me tA< w. zL Ti To; ye ji l fi m V. lo}

  me-te, mu-fe mU: kw m xe: cE, me ho: mo< su wu-lA;-so>-t] me-te, mD-k> ci< ce> hui, gu, we,] me-te, hL< TA m co> y> ye: v: to> sL, l:-mao, po: sL] me-te, mu,-fe, mU: kw m cE, Ju ho mo< su be Ci> nye tai, pyo] me> co> gw> zE. lA; Ko m xe: hui, ho: mo< su] cLu we, sL,] xD, Ko> yi< TE Ti me: gw: xU su be Ci> nye tai, pyo a jU: 3 vy. ro m: FI m ny zi; du kw CO. zi; kD lo}