yi< xU; do: pL新闻动态

TD: lo. mo. do j. gu ly:-ho Ti TE> m a KL< xy, ty< m

腾陇高速公路梁河段工程紧锣密鼓推进

时间:2018-05-17 15:34:12 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: a mL TE Ti fi< TA: do: x> bo su le yi< TE Ti me ye gu kw be sD< le m ny] TD:-Co kw be lo.-Cw. kw CI ye m a KL< fD; m> mo. do. j. gu ny a KL< sA; TU si xy, je ty< Vo} TD:-Co kw be lo-Cw. kw Ci ye m> mo. do j. gu ly:-ho Ti TE. M xy, me gu mo< su le bA] TD:-Co kw be lo-Cw kw CI ye m a KL< fD; m> mo do j. gu ly:-ho Ti TE> m ny 23 ko> li> jo lo} j. gu. TE 23 ko> li m ny s. f< bE si ye lo] yi< wu< Ti f< m a mL kw ye CI l ny Pu. 5 sA, m: Fi rE kD si] Pu rE n, m a jU: nA,; kw yi< vy. bE kw 51 bE yA; lo} 5 v. m ly:-ho ny Ti TD, ny mL v. v. l] Ti TD, ny mU: kw b> nyi mU: sA Ti nyi Ti xU, pL< le l lo} yi< TE Ti me gw: xU su le bA] TD: lo. j. gu xy, m w: mo su ny KO; xE: li; l k< nA vi. kw Ti hw, mi. m: le: je nyi sE bA lo}