yi< xU; do: pL新闻动态

Ti kuD: cE, xe 13 lL< Ti hw, zi; du ny pD:-ce kw zi; tu kDo

全国政协十三届一次会议在京开幕

时间:2018-03-09 09:28:19 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  Se hw XD, pD:-ce 3 v. 3 nyi do: co-kuD rE me: cE, cU me: gw. zE. Zi; du 13 lL< Ti kuD: wui ye: hui, yi< wu< Ti hw, zi; du ny] 3 v. mo; lo pD:-ce kw Ku. zi; tu kDo} cE, xe 12 lL< Ti kuD wui ye: hui, C wu, wui ye: hui, zi; du kw ko fo me: pao, kao, m kw bA] co-kuD: 19 t, yi< xU; vy; nyi kw] co-kuD: yi< PE; tA< xE< m xD, hui, cu yi, nA; nA; xy, tL b. l si] a jU su tA< n. s. k, CI m vy; nyi Ko. mL fi m kw be] t: be ro: kuD: wu: l mo> l fi n, m ye me: w. zL sA; TU; lA bA lo} yi:-cE,-xE> ny cE, xe: 12 lL< m C: wui hui, ko fo pao, kao, kD] w.-y: ny zi; du kw jU: kD] w,-k> ny xU: wu Ko ru. mL m pao, kao, kD lo} Ti kuD: cE, xe 13 lL< Ti hw, zi; du kw zi; CI l n, m wui ye: ny 2 tu 1 vy. 58 ro V.] zi; Ci l m wui ye: ny 2 tu 1 vy. 49 ro kw CI ye si] kuD jU: k> bA Fe, t< m kw zo: leo} t: be kuD: cy ho: mo< su xi:-ce-Pe:] li-KL:-Cy:] c-tD:-cy] yi-cE,-xE>] c-kao,-li,] li-c,-xu] cao,-lD:-fi,] v:-cE, bu ny cu xi Tai: kw nyi t< lo} Mo; lo 3 jU, TA] w.-y: ny kuD: mu gw: sA; kw be] 13 lL< Ti kuD: cE, xe: yi< wu< Ti hw, zi; du Ku. zi; tu je Vo be bA pL> kDo}