xU< mO sD< ni,科普知识

yi< xU; bU; mU n. tA< ci< Cy: a li dL: FU: ?

自我如何迎战疫情?

时间:2020-02-18 16:10:07 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  lA; PA, m: n: Fi:] mD: nD, yi< zL fu<] vi. kw yi< zL ty<] K, T: co] l: Fo. T: lo:] jU. Ku: kw T: je] vi. sU, li<] mU: T: co] go. dE: yi< zL vU.} m: tE, m do: T: n n,] T: bA pL] n. l go dE: Cu. F. l ny ni, F. hw xy,] su tA< m: fi< je n, m r mo] hu:-pD: kw je ko, si< kD, bE kD l m Ci< x< nyi cE, Ju tA< m: bA gL: ny Fo, bE n, m jU: k tL t< lo] gu: ju: yi< PU: dA su tA< V mi ru Fo, lo] t: be cE, Ju le ho: mo< l kw yi< zL n n, si<] yi< xU; bU; mU n. hD tA< dL: FU: m cE, kw ci< Cy: b. l m my Ci sA; TU;}