xU< mO sD< ni,科普知识

Z: xU 8 xU ny ni, m sU: cE, n. tA< r mo b. l

八种食物对心血管病有疗效

时间:2018-09-28 11:02:24 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  Z: xU KL: x.] xi ho: xU,] Pe: ko] hai> tai,] l: cy] l: sw,] y: Co.] gw. sL TE 8 xU m tA< m: n n: z: ny] FO. R ni, m sU: ju kw ji. gu a wu, jo lo}

  Ti] KL: x> nA<; kw ny go dE kw Kw: l hw< l du xU a my, d. lo] my: nyi nyQy, yu swqbA m xU a my, jo lo] TE m ny FO. R go dE FL. l m tA< k: b. l m b. si ny] sU: c ko. le m nU: l ku< se: lo}

  Nyi:] Xi ho: xU nA<; kw ny wui sD xu, a my, jo lo] wui sD xu, TE m ny FO. R go dE ji. l du,nE bA n. xU kA k: b. l du a my, jo se: lo}

  s.] Pe: ko nA<; kw nyQT: ko> sw]hw: To: be wui sD xu yi.] wui sD xu c> qbA m xU: a my, d. m pL< du] FO. R go dE FL. l m kw a KL< r mo> b. l lo}

  li] Hai> tai, kw nyQA cao, to> T: be Kui pu, xu,qbA m xU jo si] Fo. R sU: ju kw ji. gu a wu, jo lo}

  Vw] l: cy nA<; kw nyQC: to JeqbA m xU: jo si FO. R go dE kw m sU: sA; mo> l m tA< k: b. l d. lo}

  Co] l: sw, nA<; kw nyQsw xu, qbA m xU jo m pL< du Fo. R go dE nA<; kw hw: FL. my: m> ni< le ku< m b. si ny] FO. R go dE kw sU: cE, ko, le m nU: l ku< se: lo xU] y: Co. kw nysU: cE, nU: l ku< m Qfe: le se, xu, a>q bA m Ti xU jo si] Fo. R go dE kw m sU: co> s. l ku< lo}

  ve] gw. sL nA<; kw nywui sD xu,QpqbA m xU jo si] Fo. R ni, m sU: cE, kw ji. gu a wu, jo m pL< du] ni, m sU: cE, kw m sU: co> s. l ku< se: lo}