xU< mO sD< ni,科普知识

mU: tA< pao: m ny ro ci< Cy: le ye wu< tu je nA, lo (3)

保护坏境 人人有责

时间:2017-05-05 08:32:08 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  ci< Cy: vi. kw m yi jy pao: me: ye ji le fi

  Ti:] vi. kw m xui lo, TLu: (水龙头) Ku: nA' m te Ce (垫圈) m: n: lL< n t< lo] TE lE m: n: lL< m ny yi jy T: lLu, (减少漏水) l be ye m V lo}

  nyi:] yi jy a wu wu. Pu si< bU FU: T: Fi;] yi jy a: KL T: rE: Py, n t< lo}

  s] lo kL< Fi: TA: ny lo kL< Fi: du nA Fi; le wu< TA: ti, Fi: kD si< le yi jy Pu si< fai, xy, Fi: be ye}

  li] Ti: hw rE: kD m yi jy xy. se: ny fai, nE< bA; kw rE:}