li: Pe:文化园地

Ko; gL: Pu> Ko; gL: fU< (19-21)

傈僳阔时调

时间:2020-06-28 11:40:24 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  19<(R:)

  a: ti< P: bu Vw nu: leo] a: ro lA< bu Vw nu: leo] m: to, bA n: sL jy n,] m: FU bA n: ni, CU; n,] gu. xy, a< mi: yi< w bA] jo; mo. lA ro yi< w bA] me; mo. me; cE, c je jo:] va, mo. vA, Ku. dU: je jo:] ze; m: yeo be ba d, le] fe< m: yeo be lE: d, le] a: ti< P bu Vw nu: ny] a: ro lA< bu Vw nu: ny] xy, xy, Ti: li: dU: j: nyio] le; le; Ti: To, ni, j: nyio] m: hu nu tA Vw m: hu] m: yA nu tA Vw m: yA] ze; ye lA be bA t lo] fe< ye lA be lE: t lo] me; mo. me; Ku dU: le mi] vA, mo vA, Ku. dU: le mi] gu: nu: lA; kL. jo se: lo] gu: CE, lA; Vo vy; se: lo] gu: nu: lA; KL. ru si nyi] gu: CE, lA; Vo gu. si nyi] me; du Ku. kw gu kD si] vA, pu Ku kw ho: kD si] a< mi: m bu yi< w tA] lo: mE< m bu yi< w tA] L< b: Ti: C Vo si< nyi] r. b: Ti: to< wo: si< nyi] a< mi: m tA go do l.o] lo: mE< m tA cU, do l.o] me; mo. me; Ci. Co m: d.] vA, mo. vA, du b. m: d.] nu bA Vw bA ze; ye lAo] nu bA Vw bA fe< ye lAo] ze; ye lA bA KL my Vo] fe< ye lA bA z. xU Vo}

  20<(mL:)

  a< mi: m bu Vw nu: leo] lA ro m bu Vw nu leo] a: ti< P bu TE m ny] a: ro lA< bu TE lE: ny] ze; ye lA li: bA d, lA:] fe< ye lA li: lE: d, lA:] vA, pu Ku. kw dU: je mi] me; Ku. nA<; kw dU: je mi] gu: nu: c le cU, do l.o] gu: CE, d. le go do l.o] a< mi: m bu dU: j: nyio] lA ro m bu ni, j: nyio] mU wo: m kw be je Vo] mi. wo: m kw aL je Vo] nu bA Vw ny ze; m: yeo] nu bA Vw ny fe< m: yeo] a: ti< P nu dU: j je] a: ro lA< nu ni, j: je] ze; m: jo m dU: j nyi] fe< m: jo m ni, j nyi] TE Ti: li: kw dU: j: je] TE Ti: To, kw ni, j: je}

  21<(R:)

  a: ti< P bu Vw nu mi] a: ro lA bu Vw nu mi] a< mi m bu yi< w tA] lA ro m bu yi< w tA] me; mo. me; Ci. T: Co bAo] vA, mo. vA, du. T: b. bAo] vA, mo vA, Ku dU: leo bA] me; mo me; Ku dU: leo bA] a: ti< P bu Vw nu: n:] a: ro lA bu Vw nu: n:] m: d. Vw m: d. bB, nyi] m hu Vw m: hu bB, nyi] gu: nu: lA; cU, ru si nyi] gu: CE, lA kL ru si nyi] vA, pu Ku. bA Vo. do l.o] me; Ku. nA' bA cU, do l.o] a< mi m bu yi< w n:] lA ro m bu yi< w n:] nu bA Vw bA ze; m: ye] nu bA Vw bA fe< m: ye}

  (m: gu. le se:)

  (bo su Fao:-tD:-w,)