li: Pe:文化园地

li-su Vo: go x lA. (2)

我在文间拾荒(2)

时间:2019-12-20 10:55:27 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  li-su Vo: a: my, so mL n, m V"mi 3 xU: kw sA; TU;] 1 ny nE< mA; li-su K, li-su mU: K, l Fo. x< TE. Vo so] li-su ny a: my, mU: kw Ti: to< a< ti< R: ty< m tA< yi< zL sD< t<] Ti: xU: tA< a: my, mU: kw a: my, xU: bA ty< m n n, ku< l fi} 2 ny li-su Vo: Ti: KL: so mL ny P. Ti m fai, Ti: KL: be pL< f< pL< xU so] Ti: KL: sD< fai, Ti: KL< m: sD< be T: kD le fi] tA Vo:] QKo; xU;q be bA m sD< t< ny] QKo; xE;q bA m tA< m: sD< be T: kD le fi}

  QKo; mL TE. lA; Ko. m be li: Pe: bo ci< kw a< di: PU: m rE: xU: V lo] ro: ny yi< w: tA< x< mo m Ti: le] yi< w: le lA; jE. t< ye m rE: xU: TE m w. ji. rE: ku< l fi si<] xU: wu. cE, kw yi< zL ve: de l m To: L: bo] sD< ni, a: nE< m m< me: c me: To: L: bo] jo. s. k, Ci: m mu: gw bo be sA; TU; n t< lo} a li V mi li-su ny vy; nyi yi< jU, tA< g; si< To: L: fo, rE: ji. le si< le:] wu: su le lA; jE. t< ye be yi< xU; co-kuD: le to, j Vo lo< ty< m PU: Co. kD w lo} Co: PA, bu.o] bA ji. m sD< t< j] m: bA zo: m ny g; gL: j si< a: ju: su Ti: le To: L: fo, kw be li-su Vo: go x lA.}

  ( bo su m; sD cU )