li: Pe:文化园地

Ko; gL: Pu Ko; gL: fU< (13)

阔时目刮(13)

时间:2019-06-20 11:47:46 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  (xy, do m 6 v 6 nyi kw be U f)

  65<(mL:) Vw P zL: bE fU< su V] Vw m o. bE TA; su V] b, b: KD, go; sE nyi ny] m, m T: wo j nyi ny] wu< rE sL: Pu zL: bE fU<] jo; fi< d. wo: o. bE TA;] zL: ti, Py; Py; zL: ti, lA] o. lo< P; P; o. lo< lA] nyi: vy; nyi: nyi zL: ti, lAo] s vy; s: nyi o. lo< lAo}

  66<(R:) Fi. nyi: ro m nyi je ny] Fi. s: ro m lo< ye ny] zL: bE go m nyi w leo] o. bE go m lo< w leo] zL: ti, Py; Py; zL: ti, Vo] o. lo< P; P; Vo lo< Vo] s vy; s: nyi zL: ti, kDo]nyi: vy; nyi: nyi o. lo< kDo] Ko; k, mL xU d.-Vo lA:] co< lL< vy; xU d.-Vo lA:] m: le; ti< le; ni, xU Vo] m: Po, ti< Po, ni, xU Vo] zL: m: be ny ti< m: le;] o. m: aL ny CU: m: Po,] zL: be. w si ti< le; lo] o. aL. w si< ti< Po lo] a: ti< KL my T: bA lA] a: ro z. xU T: lE: lA] TE Ti: li: kw w mo lA] TE Ti: To, kw pe mo lA}