li: Pe:文化园地

tD:-ho: cy-to mU: kw z. x d. Vo de mi kw Vw< mi ru z. d. Vo

快来江东捉稻花鱼!

时间:2018-09-28 11:32:22 来源:德宏团结报傈僳文编译室

9 v Ci l TA:] de mi kw vU t< m VW< ru z: d. l Vo] m:-xU: cy-to xy kw Vw< ru k, nA, lA}

Vw< ru kw bA TA:] ro< TA: m vy; nyi kw hw< Ci: l lo] a mL wu. l ny vi. mU: kw m: ty< du V mi Vw< a li be hw m m: mi le ko.}