li: Pe:文化园地

m:-xU: kw tai-xU:] tD:-a xU: yi jy hD. pai: ye tu je n, m j: gL: ty< m

2018芒市地区傣族德昂族泼水狂欢节于4月11-13日举办

时间:2018-03-16 11:43:52 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 3 v 9 nyi TA: m:-xU: kw 2018 Ko; m tai-xU:] tD:-a xU: yi jy hD. pai: ye tu je n, m j: gL: zi; du ye lo] pai: nA' kw a li ye n, m yi< cE, si: si: j: gL: t< Vo} cLu rE, t, C: wui hui, Ju cu rE, o:-Tui] cLu cE, xe: Ju cu xi: kw-kuD:-cao,] cLu tai-xU: xyo: hui, hui, c: tao-syo-rui, ny zi; du kw Co zi; kD lo} yi jy hD. pai: ny Qho, lA; Ko.] ni, PU: lA; Ko.] Ti: le gw. lq bA m kw ny, t< si< k, k, Ci: Ci: yi jy hD. n t<] pai: vy; nyi ny 4 v 11 nyi kw be 13 nyi kw Ci TE. 3 nyi j: gL: t< lo] yi< jU, Ci l TA: a: jU: su m:-xU: kw lo: lA}

  (Po, su yi:-pe-ro:)

  本报讯 (通讯员 曩恩茂) 3 月 9 日,芒市召开 2018 年芒市地区傣族 德昂族泼水节动员大会,部署泼水节 各项筹备工作。 州人大常委会副主任俄吞,州政 协副主席管国照,州傣学会会长刀晓 瑞等出席会议。 会议确定了芒市地区傣族德昂族 泼水狂欢节工作方案,宣布本届泼水 节以“团结、和谐、共进”为主题,活动 时间为 4 月 11 日至 13 日。期间主要 举行 11 项活动,分别为:万人采花扮 龙亭、民族团结聚餐和迎宾晚会、商贸 洽谈招商引资活动、民族特色食品系 列体验活动、开幕式文艺活动、大型傣 剧《刀安仁》专场演出暨《刀安仁论文 集》首发仪式、民族体育竞技展演、万 人泼水狂欢、闭幕式文艺演出。