li: Pe:文化园地

mi: mi. be v b.

太阳与月亮的故事

时间:2018-02-13 16:07:36 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  a: nE nE TA:] a li kw mi nA Ci mu le t< lo] go. lE si< mu: kw kw ty< m Fo. mo m Ti: ro ny] mi nA su tA< xE< R: m kw be] yi< li< p be li< m tA< Ku tA, l si< Q mi nA kw ty< m l: Fo. ny a KL xE R: lo] nu w: Ti: xU< m ny mi: mi. Pe; ye si< l: Fo. tA< a xU: mi mo fi] Ti: ro ny v b. Pe; ye si< Fo. R: mL: KL: j gu sE: kw lo< mL fi q be bA ny] yi< li< p be li< m ny V CU lo bA] go. lE si< li< m ny fai, Q Vw ny nA Fi m kw ju lo] fai, ny l: Fo. tA< mi a KL x< to lo q be bA] go. TE yi< a R: ny yi< tA< wo; Ti: nL nu< gL: si< Q nu ny mi: mi. Pe; ye] go. lE si< l: Fo. le lo< nyi l ny wo; le my sL: kw k< q be bA gL: jo:] go. m pL du Fo. R: mi: mi. tA< lo< TA: ny my sL kw wo; l k< l m le t< lo} go. T: po< yi< w: nyi: xU< m a< yi; ny mL; KL; m v b. Pe; yeo] nyi m ny mi: mi. Pe; si< mi nA m l: Fo. tA< a< xU: mi lo< mL fi m V jo:}