Jinghpo hpaji景颇文化

Jinghpo punra

景颇人

时间:2018-05-11 15:06:16 来源:德宏团结报

 Shata 5 na Nshon ginwang go, nampu nampan pu tsom, tsingdu tsingman tu gasu, lamu marang hpong jang, manam pyo ai bat go shara shagu mong wa nna, nang galau mat na zon she nga ai. Ndai nguipyo la ai ten lado hta, Nshon ginwang pati rapdo hte asuya ni ruyak madi shado bungli hta lu la ai akyu nsi madun dan na matu. “Nshon ginwang ruyak madi shado datbung sumla laika laye pya madun lamang” woi galo ma ai. Nshon ginwang datbung sumla laika laye sharong hpung salang, asuya magam dap hkan na magam gun masha, hpong shingra jut shingno shagu hkan na lauban launa hte shawa dotsa ni madu a datbung, sumla, laika laye ni sa pya madun dan ma ai, datbung sumla laika laye dai ni go Nshon ginwang ni ndai lahkong masum ning laman e, ruyak madi shado bungli shakut shaja ai lam hta lu la ai akyu nsi hte, Nshon ginwang laklai wa ai masa madun dan nga ai.

 “朵朵精神叶叶柔,雨晴香拂醉人头。”五月,这个艳红似火、花香四溢的季节,陇川县委、政府为展示我县脱贫攻坚成果,特挙办“陇川县脱贫攻坚书画摄影展”。陇川县书画摄影协会会员、各行各业广大干音部职工、社会各界人土积极创作投稿,以笔墨言志,丹青传情,摄影纪实的手法展现了我县各族人民投身于脱贫攻坚的精神风貌。

 Nshon ginwang na ruyak madi shado datbung sumla laika laye pya madun lamang hta, lo madung go laika laye, sumla, datbung re ni sa pya madun ma ai, tsang shagu na asuya magam gun masha ni bungli galo shakut ai lam, asuya ni madi shado ai gata hta hkaimu magam rot zinghka jat wa ai lam, galo shakut ai hpang lu la ai akyu nsi re ni rai nga ai, ndai lang pya madun ai laika laye 78, sumla 65, datbung 70 re.

 陇川县脱贫攻坚书画摄影展分为书法作品、绘画作品、摄影作品三个版块,侧重于各级干部的辛勤劳动,表现贫困户在扶政策的扶持下开展产业扶贫的实际行动,体现脱贫攻坚的硕果,共展出书法作品78中幅、绘画65幅、摄影作品70张。

 Datbung nkau 部分摄影作品

 Laika laye nkau 部分书法作品

 Sumla nkau 部分绘画作品

 (Gale ai: Lahto Brang Ja)

 来源:目瑙纵歌之乡陇川

 Lithkam:Lahto Brang Ja Nhkum Bok

 Lajang ai:Maji Htu Lung Gareng Ma Mun Alat Gun OngNhkum Ma Chin