Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻——畹町镇开展“祭奠南洋华侨机工”主题党日活动

时间:2020-04-10 10:52:09 来源:德宏团结报

  Shata 4 pro 10 ya jahpot hkying 6 manit 30 hta, Yinnan wunli makop rapdo ni Hube de ana zinli sa htang tek garum nna nhtang wa ai hpang Yinnan Haikin manam jarop ko hkringsa nga ai tsi sara marai 754 hpe zuphpong woi hpo nna, nta wa shangun sai.