Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

图片新闻

时间:2020-02-27 17:14:45 来源:德宏团结报

  赵刚深入梁河县督战脱贫攻坚工作时强调 保持攻坚态势 强化责任落实 高质量打赢脱贫攻坚收官之战

  Shata 2 nhtoi 25 ya hte 26 ya shani, mungdo pati rapdo mu madu, Shuili ahkyak madung majen je hpo galo chyam ginra pati magam mu rapdo mu madu, gonhkang rapdo lit madu Jau Kang Lengho ginwang na ruyak madi shado bungli galo ai masa sa jep sagon yu u ai.

  梁河128吨爱心物资启程驰援咸宁

  Shata 2 nhtoi 24 ya shani, Lengho ginwang na mung shawa masha ni garum dat ai gumhpro manu sen 6.589 ging ai n-gu tun 90, chyinghkrang sau tun 6, naisam tun 32 hpe modo gaba 4 ko bo bang nna, Hube mungdo gaba Sennin myu de garot mat wa sai.