Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

德昂山寨新事儿多

时间:2020-01-02 10:19:34 来源:德宏团结报

  De-ang amyu rai nga ai Li Mui Hkun go grai kung laram ai num langai re, kyenko mu 40 jan hkai ton ai hta lai nna, Nga rem, Wa rem, hpalap hkai, ga-hpri hkai, madu a nta na kyenko di dut ai hta lai nna, manang ni hkai ai kyenko gatsing hkan shu la nna dut sha rai, ya dinghku hta grai nga pyo mat sai.