Shiga masa景颇新闻

​Nshon manau sa na bai hkyem saga!

来了来了,今年十一陇川目瑙纵歌狂欢活动日程来了

时间:2019-09-25 09:47:50 来源:景颇人

 Shata 10 pro 1 ahkyak aten bai du ra ai, laning mi na rung hkring ten galu galang sha nga ai hpe hpa rai nta ko sha nga lahpot kau na kun? Pru go pru hkom chyai mayu, sa chyai shara hkrak re atsom n lu tam ai rai yang Nshon de sa chyai u, Nshon ko pyo chyai lamang amyu myu lajang hkyen da ma ai, nang grai myit mi adik sa lu chyai la na re.

 眼看十一黄金周就要到了

 一年一次的长假怎么能错过

 宅在家里太浪费

 想出去玩又没合适的选择

 何不妨看看陇川

 这里一系列的活动

 一定让你玩个够

 景颇魂千年存 万人舞震世人

 Jinghpo amyu ni a sak hkrung atsam ahkying ning nga lai wa, masha mun lam ka ai ka manot manau mungkan gara

 “Manau poi” go Jinghpo Wunpong amyu sha ni a htunghking ka manot hkringhtong re, Jinghpo Wunpong amyu sha ni a ginru ginsa yu hkrat wa ai labau lara hpe hkrang shala madun ai htunghking ka manot zup gaba poi re, shingrai Nshon ginwang ningdo 12 lang namanau poi gaba: 2019 ning shata 10 pro 1 ko nna pro 4 du hkra Janghkong htunghking nauwang ko grai hkik pong hkra manau hkyem nga sai.

 “目瑙纵歌”是景颇族传统节日,是景颇先民驱恶扬善、祈神降福、庆祝丰收的传统盛会,目瑙纵歌以其神奇的起源传说和众多的参加人数,被誉为“天堂之舞”和“万人之舞”,陇川县第十二届(2019年)目瑙纵歌狂欢活动将于2019年10月1日-10月4日,在章凤民族文化广场举行。

 如果你想感受万人共舞的震撼场面,那这个十一陇川是你不二的选择,除了目瑙纵歌,我们还将举行丰富多彩的活动等着你。

 (若有变动,以实际安排为准)

 Manau poi

 1

 万人目瑙纵歌狂欢

 Nang lama masha lamun ka ai manau poi namchyim myit hkam maram mayu yang ndai lang na Nshon manau poi de sa u! Manau poi htagrai grai hkrak ai lamang ni nang hpe la nga ai.

 “Manau” ngu ai go Jinghpo ga re, “Zum go” ngu jat ai go zi ga hku nna ka manot ai ngu ai re, ndai manau ka manot yong ni sa jom ka manot ai ngu ai lachyum re, manau poi go Jinghpo Wunpong amyu sha ni a gumring gumrat bongring wa ai lam hpe madun ai htunghking ka manot poi re. Ndai manau poi laman manau mali lang ninghtam ka na re.

 “目瑙”是景颇语,“纵歌”是载瓦语,目瑙纵歌意为“大家一起来跳舞”,因其舞蹈形式独特、舞步动作易学、队形变化无穷、参与人数众多,又被称作“天堂之舞”、“万人之舞”,展现了景颇族积极向上、团结进取的精神风貌。在国庆期间,陇川将举行四场目瑙纵歌狂欢活动。

 Poi hpo hkap tau ka manot

 2

 开幕式暨迎宾晚会

 Lai wa sai ten na manau poi hkap tau ka hkrang ni go Nshon ga na laklai ningsam ni hpe madun ai rai nga ai, ndai lang go shawoi na hta graulaklai dik ai hku nna madun dan na hku re.

 历年的迎宾晚会,都是本地特色的文艺节目表演,今年将会用别样形式向宾客们呈现陇川的精彩。

 La hkri madun ka manot

 3

 遗文艺事晚会

 Sakhkung ga na nlo amyu 5 ni yong go madu a htunghking la-hkri ningli ni lu ai hkraire, ndai shana go zet ka manot hku nna anhte a htunghking ningli la-hkri ni hpe madun dan nna shawa dotsa hpe anhte a htunghking ningli labau lara ni hpe chye la mat wa shangun na hku rai nga ai.

 德宏五种少数民族都有自己的非遗文化,在这个晚会上,我们会以文艺形式将非遗文化展示出来,让更多的人能够了解我们的民族文化。

 Htingrep gwan lago leng

 4

 边境自行车骑巡活动

 24°,go shinggyim masha hte htap htuk dik ai gahtet gatsi shadang rai nga ai, maga mi go Miwa mung, maga mi go Myen mung, shingrai ndai lapran na jarit mayan hta nang n myit madom ai laklai ningsam ni hpe mu lu na re.

 24°,最适合人类居住的气候,一边是中国,一边是缅甸,在中缅边境骑行,你将会遇见不一样的风景。

 Miwa mung Grau tsom htap ai Hkusa lam galu kagat shingjong poi

 5

 中国最美户撒乡村马拉松赛

 Deng 42 tup re mare lapran lam go Miwa mung hta Yinnan hta ndai sha nga ai, daining na shata 10 pro 1 poi ten ganing re lam galu kagat shingjong poi galo dat na re ngu ai hpe jom la dingda yu ga!

 一条路刚好42公里,这么完美的乡村赛道在云南乃至中国或许只有这一条,今年十一期间,将会组织什么样的马拉松,敬请关注与期待!

 Modo marang maling hpong

 6

 汽车雨林大会

 穿越中缅雨林体验活动

 Miwa mung hte Myen mung marang maling namchyim hkam sha ai lam galo na. Tsomra ning shakut mat wa yang, Miwa mung Myen mung marang maling ndai ko atsom lu galo da ngut sai, ndai marang maling go nang hpe ala dangda nga ai!

 经历了几年的打造,中缅雨林在这已经很成熟。露营、party、越野……这个国庆的雨林大会,就等你来见证不一样的精彩。

 Nshong na lusha namchyim

 7

 “品味陇川”美食大赛

 Goshumisen, wa ju shan, ta amya sha shat,..... amyu myu re sha mu dik ai lusha ni ndai lang na manau poi hta lu sha na re.

 过手米线、火烧猪,手抓饭……陇川有哪些美食,“品味陇川”美食大赛将会为你呈现陇川最具特色的美食。

 Miwa mung hte Myen mung laklai dik ai gatrai dam dut gat

 8

 中缅特色商品展销民族美食街

 Ndai lang na gat rai pya madun poi lamang hta nang gat rai amyu myu re mu mari la na hta n-ga, mu dik ai lusha amyu myu mung no mu sha na re!

 在中缅特色商品展销民族美食街中,你可以买到各式各样的景颇族服装和配饰,吃到各种地道的美食。

 70 ning na shingkang shingwang. prat lak ningnan shakut”

 Matsan ruyak shalot ai magam yi-ngam sumla madun na.

 9

 “壮丽70年·奋斗新时代”

 暨脱贫攻坚成效书画摄影展

 “70 ning na shingkang shingwang. prat lak ningnan shakut” hta Nshon ginwang go ganing ngan rai laklai wa sai kun? Laksan hpaji ninghkring ni Nshon ginwang htunghking la-hkri madun ginra ko nang hpe la nga ai.

 “壮丽70年·奋斗新时代”,陇川发生了怎样的变化,陇川的艺术家们用艺术的形式向你展现,陇川县景颇文化传承中心,等你来鉴赏。

 图文:桂金再来源:目瑙纵歌之乡

 翻译:孙志荣(Alat Gun Ong)

 制作:岳元胜(Nhkum Ma Chin)

 责任编辑:赵敏(Lahto Brang Ja)

 审核:梁暾(Leng Htun)