Shiga masa景颇新闻

Amyu nsam rong ai ramma poi

盈江职中师生欢歌共度100周年“五.四”青年节

时间:2019-05-13 10:37:32 来源:景颇人

 Shata 5 pro 8 ya shana de, Yinkyang ginwang magam mu hpaji lahta tsang jong ko “5.4” ramma poi 100 ning hpring masat galo lai wa sai.

Ramma poi go, 1919 ning shata 5 pro 1 ya shani Pa-li ko hpo hpong ai zuphpong hta Miwa mung ni maigan makyit mahkai lam hpo ya na matu hpyi shon yang, kaga maigan mungdan ni ahkang n jo ai majo, 1919 ning shata 5 pro 4 ya shani Bekyin ntsa tsang jong na jongma ni dai zon mungdan hpe roi rip yu gaji ai lam hpe nra majo, sanda pya nna ninghkap ma ai, dai aten hpe myit dum na matu masat da ai ramma poi re.

 Shani ga-ang na yi hkying lahkong chyen ko nna hkying masum chyen du hkra Jinghpo jongma ni manau hpe gabu gara hte woi manau ma ai. Shong nnan e jongma hpung na Maji No wa go, wunli lu, wungau gu, gabu hkinlum lu sindai masin su, alik laika sharin ai lam de shakut sa wa ga nga nna shaman ga sa tsun hpo ai hpang, jongma ni go chyingbau shupseng nsen hte manau nau hpang wa sai, Jinghpo shadang la sha ni go mashot n-ga na nhtu sho galam, shayi sha ni go jamgo layit hte lang rai nna ka manot nga ma ai.

Dai hpang hkying masum chyen ko nna hkying mali du hkra Sam jongma ni Sam htongka hpe ngui pyo ai hku nna gabu gara hte woi ka ma ai. Dai hpang go Lisu jongma ni a da-go bai woi go ai, Lisu jongma ni go shanhte a tsom htap ai htunghking buhpun palong mon sumli lang nna grai pyo hkra woi ka manot lai wa sai. Ndai lang na ramma poi hta grup-yin na nu wa myit su ni mung sa ka lom nga ma ai.

 Shana go jongma ni shaman ton ai ginsup jom yu nna, ndai lang na ramma poi hpe ongdang ai hte shangut la lu sai.

 5月8日下午,盈江职业中学师生在校园内举办“五.四”运动100周年纪念活动,全校师生及来宾参加了活动。

五.四运动是1919年5月4日爱国学生,工人在北京发起的一次反帝反封建的爱国主义运动。

 1919年巴黎和会上中国外交的失败,引发了伟大的五.四运动(又称“五.四风雷”)。

 1919年5月1日,北京大学的一些学生获悉巴黎和会拒绝中国要求的消息。在北京各高校学生代表召开临时大会后,决定举行示威游行,演讲来号召大家奋起救国。1919年5月4日下午,北京三所高校的学生代表冲破军警阻挠,云集天安门,打出爱国标语,呼吁拒绝签署巴黎协定。后被军警镇压,逮捕。之后,北京,上海等地的工人也采用罢工的方式响应学生运动。北洋政府迫于学生,工人的压力,撤销曹汝霖等人职务,释放被捕学生,暂缓在合约上签字。五四运动取得完全胜利。五四运动是一次自觉发动的爱国运动,促进了马克思主义理论在中国的广泛传播,为中国共产党的成立在思想上和干部上作了准备。是旧民主主义革命和新民主主义革命的分水岭。学校举办此次纪念活动的目的是学生记住历史,记住今天的幸福生活来之不易。

 下午14时30分,活动开始。首先,全校师生在校园操场跳目瑙纵歌舞,铿锵有力的鼓声响彻了校园,同学们身穿景颇族服装,踏着轻盈的脚步,随着鼓点声进入舞场。男同学们手持长刀,女同学们打开折扇,鼓声、歌声、欢呼声,校园里沸腾起来了!跳完目瑙纵歌舞后,傣族同学带领大家跳了嘎央舞。最后,傈僳族同学的带领下,全校师生一起跳三弦舞,直到下午17时30分才结束。

 晚上,全校师生共同观看了学生们准备的文艺节目,活动在精彩的文艺节目中落下了帷幕。

 图文:通讯员 李龙翁 Ka ai:Magui Lung Ong

 Lithkam:Lahto Brang Ja Nhkum Bok

 Lajangai:Maji Htu Lung Alat Gun OngNhkum Ma Chin