Shiga masa景颇新闻

德宏再添两项世界纪录“孔雀之乡”名副其实

Utong buga ngu yang n shut sai

时间:2019-01-08 17:04:44 来源:景颇人

 Shta 12 nhtoi 29 ya shani, Mangshi ni a bungli lahkong mungkan matsing buk de bai shang sai——Mangshi Utong numchying yu chyai shara na “Mungkan hta gaba dik ai Utong rem shara ” hte “Mungkan hta gaba dik ai nampan ningmai Utong sumla hkrang” go yu shagrin la ai ko lai lu sai.

 12月29日,德宏再添两项世界纪录——芒市孔雀谷景区“世界最大的孔雀养殖基地”和“世界最大的鲜花羽尾孔雀造型”通过认证。

 Yu shagrin la ai shara hta, mungkan matsing rapdo Ameriga tso atsang shagrin du gaba Maihke·Wunhtesin, mungkan matsing rapdo jep shagrin du gaba Si Zhau, mungkan matsing rapdo kabyan Wang Shu Ling ni go kaga ga rai nna, hpyi shon mu lahkong hpe sa yu shagrin, laika ngau jep yu, jahpan ka shinggyin la rai masai. Yu shagrin la ai hpang, Mangshi Utong numchying yu chyai shara na maling lamu ga man go mu 15003 du, yu chyai shara hta na Utong dat rem shara 18 du, rem ton ai Utong go 16888 du rai nna, bu hkom masha ni hpe Utong yo chyai shangun, Ushat gat jo shangun, masop chyai shangun rai lu sai hte maren, mungkan hta gaba dik ai Utong rem shara byin tai wa sai. Mungshi Utong numchying yu chyai shara na nampan panglai hta galo da ai nampan Utong hkrang go, tso de mida 18.5 du, pa de mida 28 du nna, Utong ningmai go ma hkra nampan hte galo la rai nna, galu de mida 98 du nga ai, ningmai hku na nampan hpe maka galo da ai majo, yu dat yang hkrung ai zon zon rai nna, mungkan hta nampan hte ningmai galo ai gaba dik ai Utong hkrang rai nga ai.

 认证现场,世界纪录协会美国高级认证官麦克·温森特、世界纪录协会高级认证官习操、世界纪录协会翻译王舒泠分别对两个审报项目进行现场认证、资料审阅、数据统计。经认证,芒市孔雀谷景区森林面积15003亩,景区共修建孔雀放养养殖基地18个,孔雀养殖数量已达到16888只,可供游客集中观赏,体验投食互动,实现亲密接触,为世界最大的孔雀养殖基地;坐落于芒市孔雀谷花海的鲜花孔雀造型,高18.5米,宽28米,整个羽尾全部用鲜花塑造,长98米,羽尾鲜花层次分明,孔雀造型栩栩如生,为世界最大的鲜花羽尾孔雀造型。

 Yu shagrin la ngut ai hpang, mungkan matsing rapdo yu shagrin la du gaba ko nna “Mungkan hta gaba dik ai Utong rem shara” hte “Mungkan hta gaba dik ai nampan ningmai Utong hkrang” yu shagrin la ai ko lai sai lam hko tsun dat ai hte rau, mungkan matsing sakse laika mung jo sai. Shingrai nna jep shagrin masha jep shagrin dat ya sai.

 现场认证结束后,世界纪录协会认证官宣布“世界最大的孔雀养殖基地”和“世界最大的鲜花羽尾孔雀造型”成功通过认证,并颁发世界纪录证书。公证人员进行了公证。

 Mungkan matsing lakmat jo masat hta, Yinnan Hkangchyan gungmani ni go Utong numchying yu chyai shara ni hte pong galo gadi laika hta asen jom htu hkat masai.

 世界纪录颁发仪式上,云南康展公司与孔雀谷景区签订了战略合作协议。

 Seng ang lit gu masha ni tsun yang, Mangshi Utong numchying yu chyai shara na bungli lahkong mungkan matsing ko shang lu jang go, Mangshi ginra na buhkom mu galo hkrat wa na matu akyu gaba rong nga ai.

 相关负责人表示,芒市孔雀谷景区两项世界纪录的成功认证,对推进芒市全域、全景、全业、全民文化旅游建设具有重要意义。

 Seng ang lit gu masha ni tsun yang, Mangshi Utong numchying yu chyai shara na bungli lahkong mungkan matsing ko shang lu jang go, Mangshi ginra buhkom mu galo hkrat wa na matu akyu gaba rong nga ai.

 (Gale ai: Maji Htu Lung)

 据介绍,世界纪录协会是世界纪录协会有限公司旗下专门收录非体育赛事的民间世界纪录收录机构。收录内容包罗万象、千奇百怪,包括好玩的、有趣的、高难度的;最长的、最大的、最小的、最快的;各种各样的人、事、物等,应有尽有。

 德宏团结报记者 段秋娟