Shiga masa景颇新闻

国庆期间芒市12个大礼包等你来领取

Mungdan daido poi hta Mangshi de du marit

时间:2018-09-21 17:06:53 来源:景颇人

 

Mungdan daido poi laman hta Sahkung ni kumhpa makai 12 hkap jo na ma ai da

 undefined

 “10.1” mungdan daido poi laman hta, Mangshi ga ko kumhpa makai 12 jo na hku hkyem ton nna, Mangshi ginra na mungchying shawa masha ni hte bu hkom masha ni hpe grai pyo ai poi woi lai na hku rai nga ai, kumhpa la na shum malap mu lu!

 “十·一”国庆黄金周期间,芒市要发放这12个大礼包,让芒市地区人民群众和外来游客度过一个快乐难忘有意义的节日,记得不要错过!

 undefined

 礼包一

 “Tsom htap Yinnan•Shamu shmot ai Sakhkung•Akyu htam mu jom galo” ngu ai 2018 ning lungchyu hka won htu shingjong poi

 “七彩云南•运动德宏•携手公益”2018年体育文化旅游节龙舟挑战赛

 Shata 9 nhtoi 30 ya shani, tsan de mida 800 du ai lungchyu hka won shingjong poi hpe Mangshi Utong hka nong ko galo na rai nga ai!

 9月30日,一场别开生面的800米直道划龙舟比赛将在芒市孔雀湖上演!

 礼包二

 2018 ning •Miwa mung Sakhkung Mangshi ni a hkrang n mu hparat kunghpan maka pya madun dan ai hte ningdo 3 lang gahtong ninghton kunghpan maka buhkom poi hpo hpang lamang

 2018•中国德宏芒市首届非物质文化遗产技艺大展暨第三届乡村文化旅游节开幕

 Shata 10 pro 1 ya jahpot hkying 9 hta, lungseng gat hta poi hpo hpang masat galo na hku re. Poi hpo masat hta nang go amyu a alak nsam rong ai zat ka dan ai sa mu lu na re ai hte rau, Mangshi ga na hkrang n mu hparat rai, amyu kunghpan maka rai, amyu nsam rong ai sha hpa ni hpe sa mu, sa lu sha na rai nga ai.

 10月1日9时,将在珠宝小镇举行开幕式。开幕式上你可以欣赏到独具特色的民族文艺演出,参观体验芒市非物质文化遗产、民族文化产品、民族特色饮食。

 礼包三

 Yinnan mungdo gaba hterin myu 3 shingjong poi hte Yinhte wunhpom shingjong poi Sakhkung ko shingjong hkat na

 云南省铁人三项赛暨云铁联盟赛德宏站活动

 比赛时间:2018年10月2日

 Shingjong aten: 3018 ning shata 10 pro 2 ya shani

 比赛地点:云南省德宏州芒市孔雀湖

 Shingjong shara: Yinnan mungdo gaba Sakhkung mungdo Utong hka nong

 礼包四

 “Tsom htap Yinnan•Shamu shmot ai Sakhkung•Akyu htam mu jom galo” 2018 ning kagat shingjong poi

 “七彩云南·运动德宏·携手公益”2018年体育文化旅游节越野赛跑

 Shata 10 pro 3 ya shani, deng 50 kagat shingjong poi hpe Mangshi ko galo dat na hku re, nang sa lom yang grai pyo na rai nga ai.

 10月3日,50公里山地越野跑个人赛在芒市举行,带您一起感受运动的快乐!

 礼包五

 “Tsom htap Yinnan•Shalik shakyang Sakhkung•Akyu htam mu jom galo” 2018 ning Sakhkung janghpang gap nna jom pyo chyai——Ganghkau zinlong

 “七彩云南·运动德宏·携手公益”2018年体育文化旅游节德宏帐篷徒步大会——天空之岛

 Hkumhkrang shakyang kam ai, mu hpa sha kam ai, zaibru jang sharong ai, zat ka kam ai ni yong sa wa marit! Shata 10 pro 3 ya shani Mangshi Jahpang gat mare hta, hkumhkrang shakyang, amyu malu masha ni lu sha chyai, zaibru jang hkan pyo chyai, wan wut numjang ton nna zat pya chyai rai nga hku re.

 喜欢运动、喜欢美食、喜欢沙滩、喜欢跳舞的你就一起来吧!10月3日相约芒市遮放镇,共同来一场徒步健身、品民族美食、享阳光沙滩、观篝火晚会的放松之旅。

 礼包六

 Mangshi gahtong ninghton mahkon zat pya madun

 芒市乡村文艺展演活动

 Shata 10 pro 1 ya shani ko nna pro 4 ya du hkra, shani shagu shana de hkying 8 hta, Mangshi lungseng gat hta mahkon zat ni pya madun dan na re, nang alu sha sa wa rit.

 10月1日至4日,每天20时,芒市珠宝小镇歌舞表演期待你的到来。

 礼包七

 Huisen gahtong ningsa nampan panglai mahkon mangui shangui shapyo poi

 回贤古寨花海音乐节

 Mungdan daido poi laman hta, nang go Huisen gahtong dingsa ko nampan ni sa yo chyai, mahkon mangui ni sa mandat chyai, lago leng jon nna gahtong hkan sa hkom gayin chyai rai mai nga ai.

 国庆期间,你可以到回贤古寨赏花、听音乐、骑自行车游乡村。

 礼包八

 Tsom htap Yinnan•Shalik shakyang Sakhkung•Akyu htam mu jom galo” sengke shingjong poi

 “七彩云南·运动德宏·携手公益”摩托车挑战赛

 Shata 10 pro 3 ya shani ko nna pro 5 ya hta, Sengke jon shingjong(Zaibru jang hku deng 30 got shingjong, lam gapat deng 30 shingjong, modo lam gapat+maling hku kagat ai deng 30 shingjong) poi hpe Mangshi Jahpang gat mare hta galo na hku rai nga ai, sa shingjong hkat gui ai ni sa wa marit!

 10月3日—5日,摩托车个人计时越野赛(沙滩耐力赛30公里,场地障碍耐力赛30公里,公路障碍+雨林穿越赛30公里)在芒市遮放镇举行,喜欢刺激就来吧!

 礼包九

 Mangshi ga na hkrang n mu hparat kunghpan maka hpaji sa hkam sha na

 体验芒市非物质文化遗产技艺

 Shata 10 pro 1 ya shani ko nna pro 5 ya lapran, Mangshi ga na hte Mungdo gaba gata shinggan de nna la sa wa ai hkrang n mu hparat kunghpan maka hpaji hpe lungseng gat ko galo na hku rai nga ai, hkrang n mu hparat kunghpan maka sharong ai ni a matu ginjang gaja rai nga ai.

 10月1日至5日,来自芒市及省内外地区的非物质文化遗产技艺将在珠宝小镇现场展示,非遗爱好者你们有福了!

 礼包十

 Ma gasha ni a sumla hte kunghpan maka, ginsup byang ya, bu hkom sumla pya madun ai sa yu la

 参观少儿绘画和文化、体育、旅游图片展

 Ma gasha ni go jiwoi mungdan a madu ni rai nga ai, prat ningnan na ma gasha ni a machye machyang lam ni hpe shadan dan na matu, shata 10 pro 1 ya shani ko nna pro 5 ya lapran, Mangshi lungseng gat hta “Ya hpang de na Mangshi” ngu ai hpe madung shatai ai ma gasha ni sumla soi lamang hte dat bung pya madun mu galo na hku rai nga ai.

 少年儿童是祖国的未来,为展示新时代少年儿童新风采,10月1日至5日,将在芒市珠宝小镇举行以“未来的芒市”为主题的少儿绘画活动和摄影图片展。

 礼包十一

 Mangshi gahtong ninghton kunghpan maka buhkom sha hpa, hkaimu rai dam dut mu galo na

 芒市乡村文化旅游特色小吃、特色农产品展销活动

 Shata 10 pro 1 ya shani ko nna pro 5 du hkra, lungseng gat Zhuihu hka nong dabang hta gingwang do gat mare shagu ni a nlo amyu sha ni malu masha hte hkaimu rai ni hpe dam pya dut na rai nga ai, dai shaloi nang hpa mung sa chyim yu lu na ra ai.

 10月1日至5日,珠宝小镇翡翠湖广场各乡镇少数民族特色饮食和特色农产品展销,德宏美食让你一次尝个遍……

 礼包十二

 “Tsom htap Yinnan•Shalik shakyang Sakhkung•Akyu htam mu jom galo” 2018 ning maling gata hkom shingjong (Mangshi do) poi

 “七彩云南·运动德宏·携手公益”2018年体育文化旅游节勐巴纳西雨林徒步挑战赛(芒市站)

 Shata 10 pro 2 ya shani ko nna pro 5 ya du hkra, anhte ni Mangshi ga ko sa du nna, hkom shingjong hkat yu ga, aten go 4 ya 3 na rai nna, deng 108 hkom nna, nau n mu yu ga ai dusat, amyu myu re simo simai namsi namso ni yu chyai, shana shata jan ni kra chyai hkom rai yang kaga lai pyo na ra ai.

 10月2日至5日,让我们相约芒市,来一场精英挑战赛,历时4天3夜,徒步穿梭108公里,观珍稀动植物、赏奇异蔬果,体验月色摇曳树影斑驳的刺激旅程。

 (Gale ai Maji Htu Lung)

 来源:文旅芒市