Shiga masa景颇新闻

Ahkyak shiga(22)

 要闻播报(22)

时间:2018-08-10 11:16:12 来源:景颇人

 ①Shata 8 pro 5 ya shani, ginjo dat sumla hkrung sutgan pogram hta shapoi ai《Shingni su ai Miwa mung myu mare》 lado 2 nambat 1 lang Yinnan Sakhkung hte Chunghkyin Nan-chon ni pya madun shingjong hkat nna“Myu mare nsam” madun ai ko, hkringmang daju Chyu En Lai a gahpu a gasha Chyu Byin De, Myen mung mi na hkringmang daju Wu Pa Rui a gasha Dunuiyi Pa Rui, Myen mung mi na hkringmang daju Wu Nu a gasha Dutan Tan Nu re ni pya madun shingjong pyinra ko sa du nna Sakhkung ni hpe n-gun sa jo ma ai.

 ①8月5日,中央电视台财经频道播出《魅力中国城》第二季首轮竞演云南德宏与重庆南川竞演“城市名片”环节中,周恩来总理的侄女周秉德、缅甸前总理吴巴瑞之女杜内依巴瑞、缅甸前总理吴努之女杜丹丹努同时登台为德宏竞演助力,成为该环节最大的亮点。三位总理及后人与德宏有何渊源?点击图片了解背后的故事。

 ②Shata 8 pro 7 ya shani, “Sakhkung mungdo ko ma hkum num langai shata n-gu ai ma shangai nna sai hkrang O ra gadon dik nga ai” nga ai shiga shabra du ai htom, mungdo gaba hte mungdo tsi mawan yo Shada rapdo, Hkunmyin hte Sakhkung mungdo sai gon dap re rung dap ni grai myit maju jung ai hte, seng ang rung dap na woion ningbo ni lawan ladan rai Hkunmyin sai gon rung ni hte matut nna nbungli hte shadang 1250cc du ai sak sumri hkye mawai sai hto yu wa shangun nna, ma hkum num dai a sak sumri hkye mawai ton lu sai.

 ②8月7日,“紧急!!!德宏州一待产妇因早产急需O型血”的消息在朋友圈传开后引起了省州卫计委、昆明和德宏州中心血站等部门的高度重视,部门负责的相关领导对接协调后决定立即从昆明中心血站空运5个单位治疗量1250cc的血小板救急,州中心血站也积极号召志愿者捐献血小板备用,当天上午就有30名志愿者积极参加筛查,其中有11人符合采集标准,血站立即加班加点开展采集工作,采集了6人6个单位治疗量的血小板。目前,该患者生命体征平稳。

 ③Shata 8 pro 7 ya shana de, Sakhkung shi wunhpom myithkrum shi laika dap ni hte Myen mung Jinghpo mungdo Myitkyina shi laika dap ni Mangshi ko hpaji jom jo hkat dung jahta zuphpong hpo ma ai. Lahkong maga na ni go shi laika jom galai yu hkat, shi laika hpaji jom jo hkat rai nhtom, hpaji masha shaman shakyang hkrat wa ai lam, 《Paupo》 shi laika shabra ai masa lam re ni hte seng nna hpaji jom jo hkat rai ma ai hta n-ga, shiga jom pong mazum lang sa wa na hte seng nna sen mung jom htu da rai masai.

 ③8月7日下午,德宏传媒集团德宏团结报社与缅甸克钦邦密支那报社合作交流座谈会在芒市举行。双方围绕稿件互换、媒体交流、人才培训、《胞波(缅文)》报发行等展开了交流,并签订了媒体合作协议。

 ④Ndai lapran sha ngut kre ai “Krowang myit n-gun hte mahkon mangui hkon” ngu ai Yiannin tsi mawan ningdo 2 mungdan ginhkyom nau lata shingjong poi hta, Sakhkung Jinghpo amyu sharot hpaji sumru hpung Jinghpo nu num mahkon mangui hpung ni jamjau hkam let shakut shaja nna, shingjong gasa hpung 16 ko nna ginhkyom shingjong shang na matu amat nambat 3 lu la nna, shingjong poi bai matut shang na hku rai sai.

 ④在刚刚结束的“心有力量歌声响亮”益安宁丸杯第二届合唱大赛全国总决赛预选赛上,由云南赛区选送的德宏景颇学会民间艺术团景颇大妈团不畏强手,从十六个赛区代表队中“突围”,以总决赛预赛第三名的佳绩晋级。

 ⑤Ndai lapran, Fudan dakkasu jong na sumru dinglik jongma hte lahta tsang dakkasu jongma marai 10 go lawu tsang na sharin shapan lam hpe gram sharai sa wa na nga myit let, Nongba gat mare na ma gaji jong ko aten nhtoi 10 ya laman e “Hpaji shachyam nna myit mada lam shabyin” ngu ai shamu shamot mu wa galo ma ai.

 ⑤近日,来自复旦大学的十名研究生、本科生怀着改善基层教育的热忱,参加由复旦大学公益社团烛心社主办的阅读夏令营,在陇把镇中心小学进行了为期十天的“圆梦蒲公英,烛火照梦想”活动。

 ⑥Yinkyang ginwang Sinchin ginwang do 2018 ning ningdo 4 mungdung si kunghpan laili bu hkom poi hpe, shata 8 pro 4 hte pro 5 ya shani tsomhtap ai “Sam buga mungdung si nambat 1 gahtong” La-lau ko hpo galo lai wa sai. Poi laman hta, jut shingno shagu de nna du sa ai manam ni go gashun gashe rai mungdung si mari sha ma ai, shingjong dut ai hta, mungdung si hkum mi sha gumhpro lap 3500 lu dut la nga ai, mungdung si lu dut ai gumhpro yong hpon lap 14400 re, lu dut la ai gumhpro hpe Sinchin ginwang do na ru yak ai jongma ni hpe garum la na hkyem nga ma ai.

 ⑥盈江县新城乡2018年第四届麻榔文化旅游节,8月4日至5日在美丽的“傣乡麻榔第一村”拉劳举办。活动期间,八方来宾尽享拉劳风光、品尝麻榔香甜、领略傣家风情。值得一提的是,此次麻榔争霸赛中拍卖的麻榔单个最高拍卖了3500元,总共拍卖资金为14400元,拍卖资金将全部用于新城乡“金秋助学”项目。(Gale aiGareng Ma Mun