Shiga masa景颇新闻

Sumla shiga

盈江县举办“腾飞的祖国,改革开放四十年”中青年教师演讲比赛

时间:2018-07-13 17:46:14 来源:德宏团结报

  Yinkyang ginwang gashu gasha myit tsang ai mu rapdo, ginwang sharin shapan dap ni ya hte “Wunja ai jiwoi mungdan, gram sharai hpaga lam hpo ai 40 ning”ngu ai sara ni tsun shaga shingjong poi galo ai ko, sara marai 39 sa tsun shingjong lom nga ma ai.