Shiga masa景颇新闻

Jinghpo jongma ni soi ai re, tsom la ai!

画面太美!这两个景颇族学子的油画展你一定要看

时间:2018-06-12 16:49:56 来源:景颇人

 排升文、张丽双人油画作品展你一定要看!

 Mungkan ndai,

 Ganing re shara ko raitim, nga pra mai ai

 Ganing re shara ko du tim, nga shara hkrai re

 Anhte a buga hpe marit maroi ai myit ni wa

 Gara de shayon na rai?

 这世界,

 任何地方,都可以生长,

 任何去处,都是归宿

 而我们柔软的乡愁

 何处安放?

 Sakhkung ko, Jinghpo jongma lahkong sumla soi mahkret hte buga hpe marit ai lam soi shapro ai majo, kro wang hta makoi da ai buga shingran hpe bai mu shangun nga ai. Buga na lamu tsit samui hpro, gatsi pyo la ai dum nta, mam dan nga ai buga masha…… Buga hpe nhtang myit dat yang, masin pyi galok mat wa ya ai zon nga hkra dun to nga ai.

 在德宏,有两个景颇族学子用他们手中的画笔为我们留住了乡愁,唤醒了一直藏在人们心中的乡土记忆。蓝天白云、乡间老屋、金色秋收……蓦然回首,才发现家乡美得如此摄人心魄。

 Chyang Li 《Mangai ten》

 张丽 《秋收时节》

 Hpai Shin Wun 《Mangai ta na La-hoi gahtong》

 排升文 《秋收的拉怀》

 Sumla ndai go Sakhkung ga na tu matu ru maru hkrung mahkrung hpe shadan shaleng nga ai.

 此次油画展作品内容多以德宏的自然生态风光和边境风情为主,山水田园、花卉人物,每一处笔触和色彩的融合都让人们感受到艺术的魅力。

 Chyang Li 《Mahkup saiwan gata na hkauna pa》

 张丽 《云雾缭绕的田野》

 Hpai Shin Wun 《Dum nta》

 排升文 《陋室》

 Ndai lang na sumla hpe ten 6 ya tup pya madun na hkyem ai, pya madun ten go shata 6 nhtoi 12 ya shani ko nna shata 6 nhtoi 18 ya shani du hkra re, soi sama hpaji sharong ai ni rau yang sa yu ga.

 本次油画展为期6天,展览时间:6月12日—6月18日,热爱文化与艺术的朋友不妨挑个日子去看看,你的视觉一定会被惊艳到!

 Chyang Li 《Ja gongngu dong mada》

 张丽 《仰望金塔》

 Hpai Shin Wun 《Gatsi pyo ai shagong bum》

 排升文 《幽静山落》

 Hpai Shin Wun 《Shingran gatsi ai gahtong1》

 排升文《无人村1》

 展览时间:6月12日—6月18日

 Pya madun ten: Shata 6 nhtoi 12 ya hte shata 6 nhtoi 18 ya lapran

 开展时间:6月12日16:30

 Pya madun hpang ten: Shata 6 nhtoi 12 ya shana de hkying 4 manit 30 ko nna

 展览地址:德宏师范高等专科学校新校区(芒市拉怀村旁)

 Pya madun shara: Sakhkung sara hpaji dakkasu jong(Mangshi La-hoi gahtong makau ko)

 主办单位:德宏师范高等专科学校艺术系

 Woi ninghtan galo ai rung dap: Sakhkung sara hpaji dakkasu jong shingni hpaji hpung

 参展人员:排升文、张丽

 Pya madun shang lom masha: Hpai Shin Wun, Chyang Li

 Chyang Li 《Htingra lado htum wa ten》

 张丽《春末时分》

 Chyang Li 《Lamu hpong tsom ai shani》

 张丽 《晴天》

 Chyang Li 《Dam lada ai lamu ganghkau》

 张丽 《广阔天空》

 Hpai Shin Wun 《Shingran gatsi ai gahtong2》

 排升文 《无人村2》

 Hpai Shin Wun 《Buga gahtong na shingjut mi》

 排升文《乡村一角》

 Hpai Shin Wun 《Gyit hkang》

 排升文《捆住》

 Hpai Shin Wun 《Hka nong》

 排升文 《池塘边》

 Chyang Li 《Sama kap ai shayi 》

 张丽 《雀斑姑娘》

 Chyang Li 《Myen mung Gutuhtau na nampan dut shayi》

 张丽 《缅甸固都淘的卖花姑娘》

 Chyang Li 《Shingna》

 张丽 《光影》

 Chyang Li 《Ningshung u gum jan》

 张丽 《冬日夕阳》

 Hpai Shin Wun 《Yu azi》

 排升文 《凝望》

 Hpai Shin Wun《Jong ningnan na shingjut mi》

 排升文 《新校区校园一角》

 作者简介

 Chyang Li, Jinghpo amyu, 1997 ning hta pra ai, 2013 ning hta Sakhkung sara hpaji dakkasu jong shingni hpaji 5 ning sharin hpung sanpoi ong nhtom, 2018 ning hta hpaji sharin hkam ai lam ngut kre na hku re, ya shi sumpan ko hkran sumla soi ai hpaji sharin hka ja to nga u ai.

 张丽,景颇族,1997年出生,2013年考入德宏师范高等专科学校艺术系5年制美术油画专业,2018年毕业,致力于布面油画的学习与创作。

 作者简介

 Hpai Shin Wun, la, Jinghpo amyu, Yinkyang Jansi masha, 2013 ning hta Sakhkung sara hpaji dakkasu jong sumla soi sharin shapan hpaji 5 ning sharin hpung(Hpang do na masum ning go hkran sumla soi hpaji sharin ai) sanpoi ong nhtom, 2018 ning hta sharin ngut na hku re, jong lung ai ten hta, laika hpaji sharin shakut ai majo, shakon shagrau ai hkrum lai wa yu sai.

 排升文,男,景颇族,盈江盏西人。2013年就读于德宏师范高等专科学校美术教育专业(后三年专业油画方向)五年制班,2018年毕业。在校期间努力学习、积极向上,担任过德宏师范高等专科学校艺术系学生会主席、13美术教育(五)班班长、德宏师范高等专科学校景颇联谊会宣传部部长。

 曾获过:2014-2015年优秀共青团员

 2015-2016年优秀班干部

 2017年德宏师范高等专科艺术系美苑杯一等奖

 2016-2017年德宏师范高等专科学校景联会社团优秀干部

 2016-2017年德宏师范高等专科学校艺术系学生会优秀干部

 2018年“优秀实习生”

 愿他们:

 出走半生,归来仍是少年!

 在不远的择业竞争里,拥有足够的能力去完全掌控属于他们的未来!!!