Shiga masa景颇新闻

Mungdo tsang shagu na asuya magam gun masha ni mare salang rapdo (Gat lok) na Magam gun masha ni a shabrai jat jo na lam tsun dinglun yu ma ai

全州各级干部群众热议 提高在职村(社区)干部补贴

时间:2018-04-16 10:49:17 来源:德宏团结报

 Madu dap shiga Ndai lapran, ginwang myu shagu na asuya magam gun masha ni mare salang rapdo(Gat lok) hkan na magam gun masha ni a shabrai(La-hka) jat jo na hte seng nna dup dinglun yu ma ai.

Magam gun masha ni tsun ai: Mare salang rapdo na magam gun masha ni grai puba ai, shong de go madu a hkauhting hkauna galo let mare salang rapdo na magam bungli galo ai re, ndai lahkong masum ning laman e go ruyak madi shado bungli galo ai majo, jahpot ko nna nsin lup galo ra mat sai, ya mare salang rapdo na magam gun masha ni hpe shabrai jat na re nga ai majo grai na gabu lom ai.