Shiga masa景颇新闻

Nambat langai hpung hpyen shang masha ni Hpyen dap de rai mat wa masai

欢送第一批新兵入伍

时间:2017-09-25 10:18:02 来源:德宏团结报

  Shata 9 nhtoi 11 ya shani, Mangshi ko masat galo nna, Behai hka hpyen hpyen dap de hpyen shang mat wa ai hpyen shang masha marai 18 ni hpe hkan sa kau dat sai. Mangshi myu pati rapdo mu madu, Mang⁃ shi myu laknak sumro hpyen dap pati rapdo nambat langai mu madu Jau Tung Mui, Mangshi mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo mu madu Yo Ma Hkum, Mangshi myu mung masa bongban rapdo tingnyang up Lu Ji Kyen, Mangshi myu pati rapdo dinggrin salang rapdo, Mangshi myu mung masa ubadi rapdo mu madu Mu Shau Hkang, myu up ningtau Lu Fan ni hpyen ningnan shang masha hkan sa masat ko sa lom ma ai.