Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Sai tso ai ni ganing rai yang she “Hkamja na”?

高血压患者如何保持“健康血压”?

时间:2019-07-05 09:19:03

 Sai tso ai go, nga sat nga sa laikyang hte seng ai ana re.

 Sai tso wa ai hkrit hpa npot ni : Jum lo ai lusha nsha, hpum dinglai, tsa chyaru lu dinglai, hkum shaman lagon, malut lu, aten na na myit tin myit n zim re majo re. Lama n sadi maja kau jang go, sai tso ana lu masha, sai lam pat ana lu masha byin tai wa sai, dai shaloi go tsi lajang tim grai yak wa sai.

 Sai tso ana htang maja na go, yong byin mai nga ai:

 1. Hkum shaman shakyang shaja: Htaphtuk ai hku nna hkum shaman shakyang lu yang go, sai tso wa na htang maja kau lu nga ai, ga shadon lam hkom, dinghku bungli galo, htaigyi jauhkyen ka, hka hpungyot re ni.

 2. Jum sharam sha na: Jum lo ai lusha ni go sai tso ana byin wa na a hkrit hpa re. Wa-ngan wa-ja ni lani mi jum hke ≤6 sha mai sha nga ai.

 3. Namlap simai hte namsi namso lo sha na.

 4. Hkoizhan nau n sha na: Nta ko shadu sha yang go, sau, jum hte htang ni mai sharam nga ai.

 5. Tsa chyaru sharam na. Tsa chyaru n lu shing nrai na sharam lu na.

 6. Malut don kau na: Malut lu yang go hkamja lam hta akyu n rong nga ai majo, jau ko nna don kau yang gaja ai.

 Sai shanyem kau na she madung re

 1. Jau shanyem kau yang jau nga pyo: Aten na na sai shanyem lu yang akyu na na hkam sha lu nga ai.

 2. Sai shanyem tsi lajang ladat: Langai go hkamja ai nga- sat ngasa ladat lang na, La- hkong go sai shanyem tsi sha na. Ndai lahkong hpe atsom galo du na.

 Aten na na tsi lajang na hte ten do masat ton nna jep yu yu di na grai ahkyak nga ai. Machyi masha lo malo ni go prat tup tsi sha yang she, sai lu shanyem kau nna, hkum hkrang hkamja lu nga ai. Aten na na tsi lajang hkrat wa ai laman hta, aten hte hkrak tsi sara ni ko sa jep yu, hkrit tsang ra ai lam ni jep dinglik yu, hkum de jahten shaza hkra wa ai lam ni jep yu rai na. Tsi tsi ladat ni jahtuk sharai la rai nna, jau ko nna maja du yang gaja ai. Machyi song ai ni shata mi galang lang sa jep yu ra ai, nau n song ai ni go shata 3 hta galang sa jep yu ra ai. (Gale ai: Nhkum Bok)