Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Mangai lado na hkamja hpaji ni

秋季的健康知识

时间:2018-09-11 16:35:31 来源:德宏团结报

 1“. Magai gahtet”hpe htang maja ra ai.

 Magai lado shang sai nga tim yi-nam na gahtet ai lam garai n hkoi lu nga ai, jahpot shana gahtet gatsi ai lam grai lai shai nga ai, grau nna go shani shingtung hta ladu lai gahtet jan nga ai.Ndai ten hta masha grai puba ai na nna, hka lo lu, asan re hpalap lu,simai jahku ni lu re ladat hku nna gahtet ai lam jahkoi kau na.Tsit nsam lasi jahku, nongnai si hpa hte beho hpa ni hpa sha yang mung gaja nga ai.

 2.Awo wo kan mase na htang maja .

 Magai lado shang wa ai hpang go lani hte lani lagyi wa sai majo machyi ana ni shang wa loi nna, masha awo wo ra nga ai.

 Dai hte rau kan mase ai ana ganu ni mung brat lawan wa nna, kan mase dongkat kat wa nga ai.

 Dai majo lusha san seng lam galo du ra nga ai sha n-ga, madu a hkum na sanseng ni mung galo du ra nga ai.Grau nna go lusha jahtuk sha chye ra ai, hkum hkrang shaman shakyang shaja ra na. Jahpot shana hka lagyi hte man myit, hka gahtet hte lago tsing gashin rai yang ana htang n-gun shaja la lu nga ai.

 3.Lusha sharam sha na.

 Mangai shang ai hte masha a shatkan sinpai ni a n-gun awai la nna, yi-nam lado na hta grau gaja wa nga ai, hkum de wa ai lusha sha lo jang go, hpum lawan wa nga ai.

 Mangai nnan shang wa ai shaloi shayi num ni lusha asan re lo sha yang gaja nga ai, sinpai hta akyu rong ai, kro jasan lu ai lusha shing nrai kro lagyi tsi ni sha ya na, ga shadon na tsit nsam lasi, nongnai lap hte hpa hpa sha, lasi hkye hpa, Miwa mahko si hte nongnai hpa hpa sha, naisam hpa hpa sha rai na.

 4. Nau lagyi ai lusha hkum sha.

 Mangai shang ai hpang, nbung nsa lani hte lani lagyi wa nna, masha a hkum na lusha rin n-gun yom wa, pukan ana htang n-gun ni kya wa rai nhtom, pu kan ni lagyi ai lusha hpe grai hkrit nga ai.Gyinshau si re ni nau n sha na.

 5.Hka lo lo lu nna ningtuk shapro kau na.

 Gahtet gatsi shadang lani hte lani nyem wa, jahpot hte shana gahtet gatsi ai lam grai lai shai nga ai, ndai ten hta hkum hkrang na hka ni grit yom mat lawan nga ai majo, lama hka lo lo n lu jang, hkum shan krip ginnyung wa, sama hte kap wa rai nga ai.

 Bai nna, mangai lado hta go hkun hkro, nbung nsa hkan maza mala lo, hkum hta jahten hkra wa ai arai ni lo re nga yang, sinwop hta manghkang grau wa pru ai lado mung rai nga ai. Sinwop madi ya makop maga ya na go ahkyak re, hkum hkrang lo shaman shakyang nna salu shalat lo pru kau ra nga ai.