Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Yup n hkru jang sade hkamja na hta wa-hkye hkra wa nga ai

睡眠不够伤身体

时间:2018-03-14 10:20:29 来源:德宏团结报

  Ameriga sade ana jep hpung na sumru laika hta shadan ai, yup n hkru jang go, sade ana lu ai ni machyi grau na-du wa nna, sade ana lu ai ni a matu grai sadi ra nga ai.

  Jep sumru masha ni sade ana lu ai masha marai 432 ni hpe 5 ning hkan jep nang ai hta mu ai, lana mi na-yi hkum 6.5 a lawu de sha yup ai masha ni hta, masha marai 70 go sade n-gun yom mat wa, marai 48 go si mat rai nga ai.Dai hta, gaga ana, ga shadon hkum hpum shing nrai salum ana e wa-hkye hkra wa ai hta lai nna, lani mi na-yi hkum mi jan yup ai ni go, sade ana ok wa na hta 19% yom hkrat nga ai.Yup nau n gaja ai ni go sade ana byin wa na n-yak nga ai.Shani yup nna shana nau n yup ai ni go, sade n-gun yom mat nna si wa ai shadang go 10% jat nga ai.