Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Jahpot rot ai hte jum ntsin loi lu yang nam sa manu nga ai

早晨喝一点盐水易排尿

时间:2018-03-14 10:14:25 来源:德宏团结报

  Yup rot ai hte lum la re hka lu dat yang go, hkamja lam hta akyu rong nga ai, hpa majo nga yang, yup ai shaloi masha a hkum na hka shama kau nna, hkum hta hka gadon mat nga ai. Dai hte rau, masha a hkum gata na shara magup hta go ningtuk shapro kau ra nga ai, jahpot ko hka hpunlum lu dat ai hpang, hkum na ningtuk ni go hka hte rau shapro kau lu nna, sade a shamu shamot n-gun ni shaja ya lu sai.

  Nam sa yak ai ni a matu tsun ga nga yang, hka hpunlum ko jum loi bang nna lu yang mai ai.Tsi sara ni tsun yang“Jum go wan shakop ningtuk sho ai atsam rong nga ai,shani shanang jum jahku loi lu ya yang, nam sa yak ai hpe tsi shamai ya lu nga ai.”Dai rai yang, hkamja ai ni go n lu ra ai. Bai nna, salum bonu sailam ana lu ai ni go, n mai lu nga ai