Jinghpo ubadi景颇法规

Maja u, num ma ni hpe zingri yang ari gatut na

德宏发出首例《家庭暴力告诫书》

时间:2018-06-25 17:30:40 来源:景颇人

 ▲3分钟读懂《反家暴法》景颇语版

 Ndai lapran Yinkyang balik Jansi pyada dap ran ni madu gonhkang ai ginra gata Hpukon ninghton Hpa-sa gahtong masha Chyang ngu ai wa majing gata e madu jan Rung jan hpe rot adup nna madu jan Rung jan a myiman bum mang mat ai lai kyang hpe lade nna jep lajang wa ma ai.《Miwa mung nta gata lata du ai hte seng ai tara》 nambat 16 hta masat dodan da ai hta hkan nna Jansi pyada dap ran ni shata 5 pro 4 ya hta dai Chyang wa hpe tara ari jo gumhpro shawa re lam galo ai, shingrai Sakhkung gata shong ningnan lang 《Dinghku manghkang sadi jo laika》shayu dat sai, Shingrai dai laika hta Chyang hpe dai zon re dinghku gata lata du ai tara shut ai n gaja ai laikyang hpe jahkring kau, nrai yang seng ang tara masat dodan ko hkan nna ari jo na ngu shana da sai.

 近日,盈江公安局盏西派出所针对辖区普关村委会帕撒村民张某某无故殴打妻子荣某某,导致荣某某脸部淤青的行为。根据《中华人民共和国反家庭暴力法》第十六规定,盏西派出所5月4日对张某某给予告诚处罚,发放了德宏州首例《家庭暴力告诫书》,要求张某某立即停止不法行为,否则公安机关将依法从严从重处理。

 Ndai 《Dinghku manghkang tara》hpe lang chyam sa wa ai ko nna rai yang,mungdo ting na rungdap shagu atsang shagu kyet shop ai hte tara dai matsun sa wa ai. Balik dap ni go,dinghku manghkang gaba hpe htang maja ai hte hkan jahkring, ma ni hpe makop, grau nna go hpa rai n chye ai ma ni a ahko ahkang hpe madung datnna makop aihku galo shakut sa wa ai; 1. 110 dap de shok wa ai bungli hpe atsom galo sa wa. Shing rai shok lawa hpe atsom hkap la nna atsom sa jep lajang daru sharin mastun tara ari jo, graunna gogumgaidingla anum ama ni hte seng ai manghkang gaba ni hpe lawan ladan hparan lajang sa wa ai. 2. Nta dinghku manghkang gaba ni hpe hparan gaja sa wa ai. Byin ai manghkang ni hpe mai byin ai daram hku nna manghkang n gaba wa shangun ai sha, gaji kau shangun, shaprai kau shangun, daru sharin mastun maroirai, hparan lai wa sai ni hpe mung bai nhtang sa gawan gatsan re lam galo ma ai. 3.Dinghku manghkang gaba ni hpe go tara ganu hta hkan nna seng ang aitara ari jo di ma ai.

 自《反家暴法》施行以来,全州各级各部门积极主动履行义务。公安机关本着预防和制止家庭暴力,保护妇女、儿童人身权利不受侵犯为出发点,积极开展工作:一是规范和强化110接处警工作。处警服务台和处警民警切实履行职责,接受群众对涉及家庭暴力,侵犯老人和妇女儿童权益案件的报警,做到协调有力、处警迅速、救助及时、查处得当;二是做好家庭暴力案件的受理查处。基层派出所坚持教育和告诚相结合的方法,本着不激化矛盾、妥善解决的原则办理案件,对已调处的家庭暴力案件必要时开展回访工作,预防家庭暴力案件的再次发生;三是对家庭暴力手段残忍、情节恶劣、后果严重、涉嫌犯罪的案件,依法追究其刑事责任。

 《Duinghku manghkang tara》 hpe shapro lang chyam mat wai ko nnamungdo num hpung ni Sakhkung mungdo gatahtingrep mayan nlo amyu ni a ginra masa ko hkan nna seng ang ai rung dap ni hte matut mahkai rai, tara laika ndai ni hpe grai lawan ai hku dip shapro la nna shabra hko tsun dan rai , manit masum hta lu hti shangut re Sam amyu hte Jinghpo amyu hko shabra laika pa ni hpe ta tut shabra ai hta n-ga, datnuhkan mung shabrarai 《Dehkunggahtet shiga》ko laksan punragalo nna san htai lamang ni galorailahtup lawa hko shabra sa wa ma ai.

 《反家暴法》颁布实施以来,州妇联结合德宏边境少数民族地区特点,联合相关部门,通过及时印制并发放“反家暴”相关知识的宣传制品,将“三分钟读懂反家暴法”短片翻译成傣语、景颇语和载瓦语广泛在网络和户外宣传媒体上传播,开展网络学法、有奖答题活动,走进《德宏热线》电台栏目就反家暴知识进行解读,组织开展“践行社会主义核心价值观 性别平等进德宏高校”等一系列活动,切实推进了《反家暴法》的学习宣传和贯彻落实。

 ▲走进《德宏热线》

 ▲戏剧《Ta》走进德宏高校

 未来,州妇联将继续借助各类宣传平台进一步宣传好《反家暴法》、《云南省家庭暴力人身安全保护令制度实施办法》和《云南省家庭暴力告诫制度实施办法》;进一步加强部门联动,强调各部门职责,切实推进贯彻落实;加强调研,针对德宏实际情况,及时向相关部门提出意见建议;支持和孵化社会组织,通过购买社会组织服务,进一步拓展反家暴的宣传途径和力度;认真做好家暴信访案件的接处工作。

 Hpang de Mungdo num hpung ni go seng ang ai shiga dap na shi laika, datnu, dat sumla hkrung re ni ko 《Dinghku manghkang tara 》,《Yinnan mungdo gaba dinghku manghkang tara hte masha a ahko ahkang hpe makop》,《Yinnan mungdo gaba dinghku manghkang sadi jo laika》ni hpe atsom hko shabra sa wa,rung hte rung shada kyit hkai gaja rai seng ang ai tara matsun hte maren atsom hkan galo shatup sa wa, Sakhkung ginra masa hta hkan nna seng ang ai rung dap de hpaji jo laikakabang rai, anhte a hpong shingra masa hpe atsom galo jahkrak satsom mat wa na.

 Gale ai:Alat Gun Ong

 来源:德宏州公安局德宏州妇联