ivj ik/g ovs qkf傣语文化

]xys j3uf 'koa unz imf '3za 4ld wmzf

山歌

时间:2020-03-27 09:09:37 来源:团结报傣文  

qyf ok elg tkz h3od qyf jv ixg wyg ok '3za e;f ixys unz evg tyg exjf wkd h3od qyf jv tnj iea ik/a ok ixg,jo qk/g jx/g h/d jkf rxya '3za iv e;g heg jx/g j3o tyg hkjf h3eg pk/a ]n/g unz ekg q3od 'k ixg. qyf ok rxef qcu icu ixg ixy ]j ixys unz u3og pcya [k/a ukzd icu hceg ';f 'xyg ]vza izs ixg,wkeg i/s jo qk/g jx/g h/d ixea icea i;g tkyg qmf wxzg wvza ]n/g jx/g j3o heg unz wyg ok wy h/d 'k ixg. unz ok inya exjf uj ixg ixys exjf h3od hkeg ]j e;g exjf qk/g txyg ]k ixg,eky hbzg jo qk/g rzf u3og ixzg [za umz 4z i/d ekg hkyg 'xya umef exza ixzg ]n/g tyg e;g ]3e 'lta jyd 'k ixg. qyf ok [lzg rxzs hx ixg unz ok e;g exjf jveg ]vua 'k ixg,wkeg i/s jo qk/g tva qxzf ekg wvua ]n/g jx/g j3o ikea ezg jmof ebg qk/g 4xjf int 'k ixg. unz ok t3zd ekjf ]cy ixg umz ikea 4xzf ezg y3og 'k ixg,jxu i/d heg unz [3yg wcoa wxzf i3yg h3og ]n/g u/ tkyg 'x/g hcz jczf iv wmed 'k ixg. qyf ok rcz 'vz und ixg rzf ];d jo qk/g ]cza okyf t3y ikzs 'v und [kys ok ixys unz r/f 'nd hny ily pcoa ]xt tva ekg ]os ixg,eky jeg ]mtf ];d jo qk/g tva ekg ]os ixg,eky jeg Pmtf ];d jo qk/g qlja 4xea hbzg 'og heg unz ok en plj hbzg ekg iks ]n/g hkeg ]kg tvzf en okg ixg e;g t3o eba 4xjf ekg wmed 'k ixg. ik/d qvyf pxj ixg uny hk ixys ]j ]kyg Pkg u3og tkzf 'cz tkz wkd ulg ixj pva okzf i;g inyg ixg,qkt i/s uny hk tkyg ucyg 'xya jo tyg e;g jx/g tkzf yk/g enza ]n/g wmed qe ]os ixg. qyf ok exjf ekjf jxz ixg jo qk/g [kys ok tva i/d ]3e e;g tkzd 4xz 4xz 'og wlf ]nzg imo ]os ixg,wkeg i/a 'xya jo tyg e;g pktf 'vja 'mod ]n/g wy tzg i/d ]os ixg