'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

 4ma icy umz inya 4ef ekt eo i/d

宝宝黄疸别大意

时间:2019-07-24 10:45:16 来源:德宏团结报  

  

 

  evg 4ma icy j3os iny ]xys qb wkyd wkyd,jntf ekg i/d ^ inz qkyf % inz t3o jx/g wlf i;g 'mg w3yf izs.jxu un wkyd wkyd i/d tkyg umz umz inya 4z ]xys ok tkzg hxys izs 'ma hod 4xjf 4cjf jkf,u3og h/d tk/ jxu.wkeg h/s,]ls tkzd rbya umz inya 4z hkeg hmf ]xys ok tkzg hxys izs,u3o em iea ik/a t3o ]ls ok umz tkyg umz emog 4ma icy wked umz iea izs,jx/g ok,tkyg umz emog i/s u3og ok 4ef q3og qkg wk iv iv,tkyg umz e3oa okj jkf okj ekg ekof iza umz ija rczd,qng ija ]cyg izs qky e3oa wmzg 4xjf tkyg umz i;g 4xjf 4czf 'ma ykf jkf ekof iza 4ma 4xzf tk/ jkf.

  4ma icy umz inya i/s,umz jxu i/d ies ]cyg tkzg h3ys 'lf jbta wlf i;g t3o ilj 4xzf iea pcoa 'ma wmzg umz ekg,tkyg umz emog i/s e3oa umz 'kf ins inya\hku ins eky inya.wmzg 4xjf tkyg umz emog i/s tv ija evg ynz yod 'xya emog,emog iny umz int i3eg i;g t3o hvyg ]kyg jx/g u3of umz ekg,4ef umz ]bya h;,]kyg jx/g e3oa ]k/a jkf,emog iny 'es jxu i/d ynz yod tkyf emog 'ma umz ekg,u3og umz tkyg umz wos,i3of q3og qkg wk iv iv.4ma icy i/d tky umz umz inya i/s,je hxy e3oa ils q3od e3of 4mz i;g 4xjf 4cjf 'ma wmz umz tkzg h3ys 'lf ikog uvzf jkf,i/s 'es umz tva ij ynz yod 4z ukg ukf umz 4xjf 4cjf ykf izs emog iny.4ma icy umz inya umz jxu i/d ynz yod ik/a emog ukg ukf ];d tkzg h3ys 'lf i;g int iea ]cyg 'ma u3of umz ekg.u3og ok 4ma icy i/d tkzg h3ys 'lf ikog uvzf,ixy h3ya hk/f ezg qky ukg ukf q3od ilj 4xzf jkf tyg ]bya,je hxy wyg e3oa tk/ jxu.

  4ma icy umz inya je hxy 'es umz tyg int em ezg jmod qku q3od jz.pcya iyf wkyd wkyd i/s,int em ezg umz emog 43o 'vzs izs,int wkyd wkyd 'es umz emog uv 'vzs izs,int 'xya hka 4ef rlja h3od jz,e3oa um wlys 'md.'vyd 'va i/s,4ma icy qua q3od jxys tkyg umz tkyf emog\qlt i3eg wkyg 'vf\i/d tkyg umz h3ys 'vf uo iea\]cyg qkd qxyf 'czf 43zd\4ma icy umz tua qmuf\e3of iv tu\hng ]nzg 'xzs qua ];d ekf ]cyg u3of 4z jof uct 4z jof 43zd qng i/s jxd um ynz yod 4z e3oa wmzg umz 4ma icy umz inya izs.wkd wk je hxy,pcya iyf ol/s 'nz 'lf hn/ qkd #\wkd wk jk/g e/d tu hbzd\hxys 4kz tyg ies uns i;g int 4mf ]cyg jxd e3oa wmzg umz tkzg h3ys 'lf ikog uvzf.

  jxu i/d ]ms [kys tkyg umz 4ma icy umz inya tyg h3ys tkzg 'lf ikog uvzf,ikyg wvyg qng [ja 'zf rmf izs i3of qxyg qmg,u/f ];d u3of umz 4k qxyg emog ilj 4xzf imys qos izs,wkeg [ja 'zf rmf izs wkf u/f jvz wkd wk ol/s 'nz 'lf hn/ qkd #\hxys 4kz tyg emog evg ies ]cyg 'l/g wkyd 'xz izs.'vyd 'va qng i/s,4ma icy imys ekg 'ma i3of q3og qkg 4lzf t3o hvyg ];d,'xea ies 4la ekof iza ies i3eg ];d qos hxy iny,]ms [kys u/f ];d 4ma icy 4bua q3od txys tyg u/f ];d ies uns i;g int 4mf.4mjf 'es i3of ileg ikg ];d 4ma icy qnog pk/d 'vd,4keg hkef ];d '/d tyg tua wxeg ]u 4o q3od tkzg h3ys 'lf.